Skriv ut

Styre og ombud

Kretsstyret

Kretsstyret velges på kretstinget og sørger for drift av kretsen.

Kretsleder: Eskild Gausemel Berge. (Ås). Tlf: 948 41 912 (Ta helst kontakt på mail)
Visekretsleder: Vigleik Lutnæs (1 jeløy)
Øvrige:,
Knut Mæhlum (direktemedlem)
Elisabeth Belsten (Fagerstrand)
Wenche Grønås (Vestby)
Stian Green (1 Ski)
Erik Larsen (Kolbotn)


Ombudsstyret
Ombudsstyret består av en leder, et par styremedlemmer og alle ombudene i kretsen. Disse har ansvar for arrangemenentene til kretsen og mer eller mindre hele terminlisten til kretsen.
Ombudsstyret begynte i 2015 med en omlegging av arbeidsoppgavene og en ny struktur på måten og jobbe på.
En god del av arrangementene til follo krets lages i dag av komiteer og ikke direkte av et ombud. Dette er ombudssstyret sitt ansvar. En større del av ledertreningen og de store speiderarrangementene er også direkte underlagt ombudsstyret.

I tillegg til å bygge opp under ombudene og kjøre egne komiteer på større arrangementer er målet til styret å bygge oppunder gode ideer og forslag som kan skape ny aktivitet og engasjement.

Styrets leder er Vidar Falck-Muus og kan nås på mail vidar@follokrets.no
Styrets nestleder er Andreas Myrer og kan nås på mail andreas@follokrets.no


Småspeiderombudet

Småspeiderombudet har ansvar for kretsens småspeider- og beverarrangementer.

Småspeiderombud: Wenche Grønås (91152970)


Speiderombudet

Speiderombudet har ansvar for kretsens arrangementer for speiderne. I hovedsak dreier dette seg om peffkurs og kretskonkuranse
Ombudet er:  Olav Kopperud fra Kolbotn

Roverombudet

Roverombudet har ansvar for kretsens roverarrangementer.

Roverombud: Andreas Mikalsen fra Moss


Lederombudet

Lederombudet har ansvar for kretsens lederarrangementer.

Lederombud: Kretsen har for tiden ikke dedikert lederombud.

 


Valgkomite


 

Web
 Andreas Myrer (Nordby 1)
 Regnskapsfører

Follo regnskap